Over ons

Voedselbank Arnhem heeft twee doelstellingen:

-Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen.
-Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Voedselbank Arnhem werkt zoals een gewone bank, het brengt vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig leefgeld moeten rondkomen. Het aanbod van voedsel komt van bedrijven uit het hele land. Dat zijn goede producten die om uiteenlopende redenen niet meer worden verkocht. In plaats van het te vernietigen, wordt het gedoneerd aan Voedselbank Arnhem. Die dit voedsel op haar beurt doorgeeft aan haar klanten.

Voedselbank Arnhem heeft een tweeledige functie:

  1. Voorzien van voedselpakketten aan haar eigen uitgiftepunten in de regio Arnhem
  2. Voorzien van voedsel aan de voedselbanken in Gelderland en het oostelijk deel van Utrecht. Bekijk het werkgebied.

Voedselbank Arnhem werkt uitsluitend met vrijwilligers. Onze ca. 400 vrijwilligers zorgen er voor dat wekelijks ongeveer 1.000 gezinnen in de regio Arnhem, en in totaal 3.500 gezinnen in Gelderland en oostelijk Utrecht een voedselpakket ontvangen.

Meer informatie:

Hoe wij georganiseerd zijn

Hoe u contact met ons op kunt nemen en een rondleiding kunt krijgen

Het jaarverslag van 2015 (en die van voorgaande jaren)

Of bekijk dit filmpje:

Bekijk meer filmpjes die over ons gemaakt zijn.