Bankgegevens

Bank: IBAN NL59RABO0108473317
BIC: RABONL2U
KVK: 09150960
RSIN nummer: 814960492

Wilt u donateur worden, vul dan het donateursformulier in.

Voedselbank Arnhem is u bijzonder dankbaar voor uw giften.