Stadslandbouw, het vrijgevige gezicht

Op een open plek van zo’n 3 hectare tussen de huizen in Arnhem-Zuid ligt het project Stadslandbouw Mooieweg. Ze verbouwen er groente voor Voedselbank Arnhem en een klein gedeelte van de oogst is voor de vrijwilligers zelf. Vandaag worden de aardbeien geoogst en de tomatenplanten ’gediefd’: dit is een vorm van snoeien.

Het is een rotklus: de bladeren mogen niet tegen elkaar komen, dan gaan ze smetten. De vrijwilligers onder leiding van Tom de Koning nemen nog een laatste bakkie onder het afdak, want ook de vrachtwagen van de voedselbank komt eraan, er moet gesjouwd worden.

Stadslandbouw

Stadslandbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemotiveerde vrijwilligers

Op het Stadslandbouw-project werken enkel vrijwilligers. Gemotiveerde mensen die graag iets voor een ander doen. Ze worden ondersteund door professionals: de eigenaar van een groenbedrijf en een chemisch laborante die veel verstand heeft van planten. Vier ochtenden in de week komen de vrijwilligers bij elkaar om groente te telen. Ze komen uit de naaste omgeving, de meesten uit Rijkerswoerd zelf. In totaal werken er veertig vrijwilligers. Het kweken van groente staat voorop, maar ook het plezier onder elkaar en plezier in het werk is belangrijk. En dat er gewerkt wordt voor de voedselbank vindt iedereen geweldig. Ieder naar eigen kracht nemen ze de werkzaamheden ter hand. Het land is mede verpacht aan een schaapsherder die er zijn kudde laat grazen. De hele buurt geniet mee van de lammeren in het voorjaar. De aardbeien gaan mee naar huis, het is niet rendabel dit ook aan de voedselbank te schenken.

Rondleidingen voor volwassenen en schoolkinderen

Regelmatig worden hier rondleidingen gehouden voor groepen volwassenen en groepen schoolkinderen. Tom de Koning vertelt over de landbouw, Thom Dieben over de voedselbank. De voedselbank heeft een grote behoefte aan vers voedsel, want het meeste aanbod is in droge vorm, in pak of blik. Wekelijks levert de Stadslandbouw Mooieweg twintig kratten met vers biologische groenten. Het project ligt niet ver van het nieuwe Centraal Uitgifte Punt (CUP) dat na de zomer van dit jaar geopend wordt. Het is ook een manier om verspilling tegen te gaan, er komt geen veiling aan te pas. Voedselbank Arnhem is uiteraard heel blij met het aanbod, zo kunnen we de armsten gezond voedsel aanbieden.

Biologische wisselteelt

Het bedrijf werkt met biologische wisselteelt. Dat wil zeggen dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat ieder zevende jaar het zelfde gewas op het land staat. Het onkruid groeit sneller dan het gewas. Er moeten touwtjes gespannen worden, het onkruid gewied, de uien gezaaid. Streng zijn voor de plant! Professioneel legt de Koning uit wat er allemaal gedaan moet worden. Komt hij misschien uit een boerenfamilie? Nee. Hij is wiskundeleraar geweest en via de liefde voor volkstuintjes is hij terecht gekomen in de landbouw. Maar genoeg gekletst, daar komt de vrachtwagen aan, aan het werk!