Verklaring doorstroom goederen

Voedselbank Arnhem is erg blij met leveringen van bedrijven. Door die leveringen kunnen we wekelijks een verantwoord pakket aan levensmiddelen aanbieden aan onze klanten: brood, zuivel, vlees en groenten met ook diverse andere zaken.

Van onze kant zullen wij ervoor zorgen dat de door de bedrijven geleverde goederen op een verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Ter bevestiging daarvan de navolgende verklaring.

Voedselbank Arnhem verklaart bij deze:

  • Geen levensmiddelen, welke zij heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
  • Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Vereniging Voedselbanken Nederland opgestelde criteria voldoen via de voedselbanken die (direct of indirect) aangesloten zijn bij Vereniging Voedselbanken Nederland;
  • Zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden) van Vereniging Voedselbanken Nederland;
  • Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
  • De richtlijnen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (waaronder het gesloten houden van de koelketen) in acht te nemen;
  • Te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terecht komen.

Desgewenst kan een op naam gestelde en ondertekende verklaring geleverd worden. Neemt u gerust contact op met de afdeling Voedselverwerving: e-mail: voedselverwerving@voedselbankarnhem.nl of per telefoon: 026-351 96 15