Voedselpakket aanvragen

Een voedselpakket is een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten, het is een aanvulling. De inhoud wisselt, omdat de voedselbank afhankelijk is van wat ze krijgt. Elke week wordt een zo voedzaam mogelijk pakket samengesteld. Een voedselpakket aanvragen kan uitsluitend via hulpverleners. Bent u hulpverlener en u wilt een pakket aanvragen, lees dan de informatie voor hulpverleners.

Aanvragen via hulpverlener

De aanvraag van een pakket loopt altijd via een hulpverlener, volgens vaste criteria. Hulpverleners zijn bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de sociale dienst, een arts, een kerkelijk hulpverlener, enzovoort. Een voedselpakket is een tijdelijk steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen.

Een pakket is tijdelijk

In principe is een pakket een tijdelijke ondersteuning. De eerste keer wordt een pakket 26 weken verstrekt. Daarna kun je het weer met 26 weken verlengen.

Uitgiftepunten

Als de aanvraag is goedgekeurd krijgt de hulpverlener bericht. In het gebied van Arnhem zijn 24 uitgiftepunten waar klanten een pakket kunnen afhalen. We proberen een uitgiftepunt te zoeken op loop- of fietsafstand van het adres van de klant. De vrijwilligers op het uitgiftepunt krijgen elke week een lijst met de namen van de klanten. Uit privacyoverwegingen vindt u hier geen adressen van deze uitgiftepunten.

Niet opgehaald? Geen pakket meer!

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. De voedselbank kan maar een beperkt aantal mensen helpen. We verwachten dan ook dat iedereen elke week zijn pakket ophaalt, of door iemand anders laat ophalen. Helaas blijven er soms niet-opgehaalde pakketten over op de uitgiftepunten. Deze moeten de vrijwilligers dan weer een nieuwe bestemming geven. Dit geeft natuurlijk veel extra werk en zou niet nodig moeten zijn. Daarom hanteren wij de regel: als men twee keer achtereenvolgens het pakket niet ophaalt, dan wordt de klant van de lijst verwijderd. Vaak moet men dan 3 maanden wachten voordat er weer opnieuw een aanvraag kan worden ingediend. Laat het dus niet zover komen!

Wie komt in aanmerking?

Of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Leefgeld is het geld dat overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin en vindt u bij de regels en criteria.