Informatie voor hulpverleners

Voedselbank Arnhem stelt een goede samenwerking met hulpverleners in de regio zeer op prijs. Immers, u kent de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of verstrekking van een gratis voedselpakket nodig is. Wij hanteren een aantal vaste criteria om in aanmerking te komen voor voedselverstrekking. Indien uw klant inderdaad aan deze criteria voldoet, kunt u middels bijgaand formulier een pakket aanvragen.

Hoe vraagt u een pakket aan?

 

  • Een hulpverlener vult op het aanvraagformulier alle inkomsten en vaste uitgaven in. Je ziet dan wat overblijft aan leefgeld (eten, kleding, ontspanning en dergelijke).
  • Of je met dat leefgeld een pakket kunt aanvragen zie je hier. Dat hangt af van het aantal volwassenen en kinderen in een huishouden.
  • Stuur het formulier naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl.
  • Na controle krijgt de aanvrager bericht.
  • Na 6 maanden moet de aanvraag verlengd worden. Het formulier moet dan opnieuw ingevuld worden, maar een kruis bij ‘verlenging’. Zonder deze verlenging kan uitgifte komen te vervallen!*
  • Helaas komt het voor dat pakketten niet worden opgehaald. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Wanneer een klant tweemaal of vaker binnen een periode van 4 weken, zonder opgaaf van reden zijn of haar pakket niet ophaalt, wordt deze van de lijst verwijderd en kan pas na 3 maanden opnieuw een aanvraag worden ingediend.

*Belangrijk: Indien van toepassing, kruis aan dat het om een verlenging gaat, en vul het referentienummer in dat je hebt gekregen. Zorg dat het formulier 2 weken voordat de termijn is verstreken binnen is bij de voedselbank! In principe is de maximale duur voor ondersteuning 3 jaar. Even lang als een schuldsaneringstraject.

Bekijk het aanvraagformulier

Voor hulp bij het invullen

Meer weten over de aanvraagverwerking?