Contactpersonen

Contactpersonen

Coördinatoren

Algemeen coördinator Staven: 
Caroline van der Sluis, voorzitter@voedselbankarnhem.nl

Telefoonnummer daghoofd: 06- 23813351

    • Coördinator uitgiftepunten, vacature