ANBI Status

ANBI status

Sinds 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Onze ANBI-gegevens vindt u hieronder:

ANBI gegevens

Naam instelling:Stichting Voedselbank Arnhem
RSIN / Fiscaal nummer 814960492
ContactgegevensContact
DoelstellingWaar staan we voor
Beleidsplan/JaarverslagJaarverslag 2020
BestuurssamenstellingContact
BeloningsbeleidAlle bestuursleden en vrijwilligers werken gratis voor Voedselbank Arnhem. Zij ontvangen reisvergoedingen volgens de richtlijnen van de fiscus.
Verslag activiteitenBekijk de jaarverslagen van de afgelopen jaren
Financiële verantwoordingGa naar de meeste recente jaarrekening op de pagina Feiten en cijfers
BankrekeningNL59 RABO 0108 4733 17 ten name van Stichting Voedselbank Arnhem

Toelichting

Wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Lees meer hierover op de website van de belastingdienst.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Arnhem, krijgt u het resultaat.