Waar we voor staan

Waar we voor staan

Voedselbank Arnhem helpt mensen met een kleinere portemonnee door tijdelijk te voorzien in voedselpakketten. Zo proberen we armoede te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan.

Onze missie

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de regio en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Wij helpen deze mensen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Hoofddoelstellingen

  • Het bieden van directe hulp aan de armste mensen in de regio
  • Het tegengaan van voedselverspilling

Onze kernwaarden

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door anderen verstrekt wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en verdelen dat zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk
  • We zijn transparant in onze verantwoording