Informatie voor onze klanten

Voedselpakket aanvragen

De aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener. Een hulpverlener is bijvoorbeeld maatschappelijk werk, de sociale dienst of een kerkelijk hulpverlener. Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn vaste criteria opgesteld. De voedselbank beoordeelt de aanvraag en kijkt of je voor een voedselpakket in aanmerking komt. Een voedselpakket is een aanvulling, een noodoplossing. Je kunt er niet een hele week van eten. 

Wie komt in aanmerking?

Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Je vindt deze informatie bij de Regels en criteria.

Een pakket is tijdelijk

Een voedselpakket is een tijdelijke aanvulling, een steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. De eerste toekenning is voor maximaal 6 maanden (soms 3 maanden). Hierna moet de hulpverlener elk half jaar een verlengingsaanvraag indienen.

Verschillende uitgiftepunten

Als je bent ingeschreven bij de Voedselbank krijg je daarvan bericht via jouw hulpverlener. Daarin staat waar en wanneer je jouw pakket op kunt halen. Meestal is dat al in diezelfde week.

Er zijn verschillende uitgiftepunten in de regio. Meestal word je bij een uitgiftepunt ingedeeld dat voor jou het dichtst bij huis is.

Als je je pakket liever bij een ander uitgiftepunt wilt ophalen, kun je dit aanvragen door een mail te sturen naar afdeling Aanmelding: aanmelding@voedselbankarnhem.nl  Als je verzoek is goedgekeurd, krijg je via de mail een bevestiging per wanneer je bij het gewijzigde uitgiftepunt je pakket kunt ophalen.

In de regio Arnhem zijn 16 uitgiftepunten van de Voedselbank. Voor Arnhem-Zuid is er één centraal uitgiftepunt in de vorm van een supermarkt.

Plaats

Arnhem
Duiven
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Velp
Arnhem
Westervoort
Rheden
Dieren
Arnhem
Arnhem
Doesburg
Huissen
Bemmel
Winkel Arnhem Zuid

Locatie

Kastanjelaan
Rijksweg
Molenbeke (G. Voethstr. 18)
Bethaniënstraat
Slichtenhorst
Schoolstraat
Dennenweg
Rivierweg
Dorpsstraat
Domeinlaan
Honigkamp
Doorwerthlaan
Zandbergstraat
Boskoops Glorie
Oude Kerkhof
Overmaat

Uitgiftedag

maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
maandag t/m vrijdag

Niet opgehaald

Natuurlijk kan het een keertje voorkomen dat je jouw voedselpakket niet kunt ophalen. Bel dan van tevoren af op het telefoonnummer dat je hebt gekregen van jouw hulpverlener. Zo kunnen wij jouw pakket nog verdelen onder andere mensen. Als je twee keer in de vier weken jouw pakket, zonder afmelding, niet ophaalt dan halen wij je voor drie maanden van de lijst. Daarna moet je via de hulpverlener een nieuwe aanvraag indienen.

Je kunt het pakket ook door iemand anders laten afhalen. Dit hoef je niet van tevoren aan het uitgiftepunt door te geven. 
Wel belangrijk is dat de vrijwilliger bij het uitgiftepunt kan controleren aan wie het pakket meegegeven kan worden. 
Geef hiervoor een briefje mee aan de persoon die het pakket afhaalt (of via een bericht op sms/app) waarin duidelijk te lezen is dat jouw pakket (zet je naam dus op dit briefje) afgehaald mag worden door iemand anders (met vermelding van naam). Degene die afhaalt moet zich kunnen identificeren.

Wij nemen elke klacht serieus

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt. Ondanks dat wij altijd zorgvuldig omgaan met het voedsel en goed contact onderhouden met al onze vrijwilligers. Wat je dan kunt doen lees je op de pagina klacht indienen.