Integriteit en vertrouwenspersonen

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode  (PDF)die op 30 november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.

VOG

In sommige van onze functies werk je met kwetsbare mensen. Daarom heb je voor die functies een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. Die kun je gratis via de administratie van Voedselbank Arnhem regelen. Zij helpen je met deze aanvraag. Mocht je een VOG nodig hebben, dan nemen zij contact met jou op om dit te regelen.

Vertrouwenspersonen

Voedselbank Arnhem heeft een aantal vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van Voedselbank Arnhem en omstreken.

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als je te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer

Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon:

  • vangt je op en laat je je verhaal doen
  • geeft advies en biedt hulp
  • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
  • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
  • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.

Maak kennis met onze vertrouwenspersonen

  • Irma Bosman: Ik heb 41 jaar in het onderwijs gewerkt, eerst in het voortgezet speciaal onderwijs en daarna in het HBO. Daar heb ik lesgegeven en leerlingen en studenten begeleid. Ik heb inmiddels ook al 14 jaar een eigen praktijk waarin ik mensen ondersteun om weer de regie over hun eigen leven te krijgen. In coronatijd heb ik bij de Voedselbank (DC Arnhem) gewerkt bij de uitgifte, als heftruckchauffeur, daghoofd en pakketmanager. Sinds een jaar ben ik ook opgeleid als vertrouwenspersoon en werk ik voor de Berengroep in Bilthoven. Mijn mailadres is info@irmabosman.nl en mijn telefoonnummer 026 3516935.
  • Houkelien Maatman: Ik werk als coördinator Buurtbemiddeling bij Buurtplein in Doetinchem. Daarnaast werk ik als cliënt-vertrouwenspersoon bij RIWIS zorg en welzijn in de hele regio en ben ik lid van een externe klachtencommissie. Mijn mailadres: houkelien@gmail.com

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

Klachtenregeling

Wij werken net als een ‘gewoon’ bedrijf. We hebben daarom ook een klachtenregeling.