Voedselpakket

Wij verstrekken wekelijks aan ruim 1.200 gezinnen gratis voedsel. Dit voedselpakket is een tijdelijke steun in de rug voor de armste mensen in onze regio. Of je in aanmerking komt voor een voedselpakket hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Hiervoor zijn regels en criteria opgesteld. Een aanvraag verloopt altijd via een hulpverlener.